Kundereferanser SQL kurs og oppdrag

Thor Vestaberg fra Keyforce AS, Oslo
www.keyforce.no
Ytelsesoptimalisering av en nyutviklet .Net applikasjon med SQL Server database for et større kundeprosjekt.
“De har ikke hatt totalheng eller timeout problemer siden du hjalp meg. Jeg og kunden er super fornøyd"

Ganske Enkelt AS, Drammen
www.enkelt.no
Tre dagers T-SQL databasekurs for utviklere:
Fokus på datauttrekk og skreddersydde rapporter fra SuperOffice CRM database, noe feilsøking og enklere DBA oppgaver.

SQL Server 2016 Developer Edition er nå gratis.

Microsoft har endret lisenseringen av SQL Server Developer Editon.

Developer Edition nå helt gratis* å ta ta i bruk for all utvikling, testing og QA. *Untak er fortsatt om du har en SPLA lisenseringsmodell i bunnen.

Så om dere brukere tidligere SQL Server versjoner for testing og utvikling, så bør dere vurdere å oppgradere til SQL Server 2016 for å få det nyeste av funskjonalitet og helt uten lisenskostnader!

Utvikling av app og web-applikasjoner

Applikasjoner / apper handler ikke bare om å levere funksjonalitet. Idag handler det like mye om å være present der dine kunder spanderer en stor del av sin våkne tid, nemlig på sine smarttelefoner og nettbrett.

Siden et par år tilbake tilbyr vi også moderne app-utvikling og app-design med hjelp av PhoneGAp og JavaScript.

Finner kundene enkelt frem til deg via sine smartphones og nettbrett?

SQL Server tjänster i Sverige och Danmark

Vi accepterar även SQL Server uppdrag i Sverige och Danmark. Både i København, Malmö och Lund (Öresundsregionen) men även i Göteborg och Stockholm efter överenskommelse.

Alternativt kan våran remote DBA service vara ett bra förstahandsval för mindre uppdrag, då kan vi ofta hjälpa er omgående med SQL Server utmaningar som ni har.

Så som att diagnosticera performance-flaskhalsar, se över index strategier i era databaser, eller hjälpa er att säkra en optimal drift av SQL Server och databas.

Oppetidskrav, SLA, HA løsninger for SQl Server

Oppsett av High Availabilty løsninger; log shipping, aktiv - passiv clustering, mirroring, availabilty groups (med eller uten read only replica og over flere subnet om nødvendig) for SQL Server 2012, 2014 eller 2016.

Gjennomgang av backup og recovery rutiner for bedrifts kritiske databaser.

En veltestet backup og recovery rutine er alfa - omega for å sikre kontinuitet og sikkerhet!

Om dere har behov for å se over HA løsninger for å møte SLA krav på opptid og datasikring, tar dere kontakt med oss på www.sqldba.no!

SQL Server hardware og server oppsett

Med dagens økende datamengder og stendig bedre maskinvare er det viktig å vite hvordan man unngår å leie eller å kjøpe inn lisenser som man ikke trenger.

Det samme er sant når det kommer til valg av maskinvare.

Maskinvaren er ofte ikke tilpasset SQL Server direkte fra leverandøren, noe som kan lede til at man ikke for utnyttet moderne servere til deres fulle kapasitet.

Backup og restore av SQL Server

Sammen med overvåking er backup og restore av SQL Server helt essensiellt for en trygg drift!

SQL Server kommer med god støtte for backup og restore. Alt kan automatiseres, også restore testing.

I tillegg finnes det et flertall verktøy som kan brukes. Vi anbefaler Data Protection Manager (DPM) fra Microsoft. Med hjelp av DPM kan backup tas av SQL Server og operativ system (OS), backupen kan enkelt tas ut av serverhallen, om ønsket også legges til Azure (sikret med sterk kryptering).

Overvåking av SQL Server

Driftskritiske SQL Servere og databaser må overvåkes, dette for å sikre at data ikke går tapt, prosesser ikke henger og at ytelsen som sluttbrukerne opplever er innenfor forventningene.

Siden 2016 tilbyr vi Sysnan for overvåking av SQL Server og Windows OS og services.

Sysnan kan gi alarmer ved låsinger i databasen, jobber som henger, uvanlige bruksmønster (mange user connections, høy CPU, høy disk IO etc.)

Ytelsesutfordringer er til for å løses!

Andre kilder til dårlig ytelses kan være locking eller blocking. Løsningen her kan også være å ta i bruk ny funkskjonalitet som er levert i SQL Server 2008 - 2016, men test først!

Virtualisering og cloud for SQL Server

Virtualisering av SQL Server og cloud computing i Azure med SQL og NoSQL databaser. Begge disse trendene kan skape spesielle utfordringer for SQL Server og databaser.

For å lande slike prosjekter kreves det spisskompetanse og bred erfaring fra system arkitektur, SQL Server, virtualiseringsteknolgier og lagringsløsninger, noe som igjen krever et godt team samarbeid mellom spesialister.

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS