Backup og restore av SQL Server

Sammen med overvåking er backup og restore av SQL Server helt essensiellt for en trygg drift!

SQL Server kommer med god støtte for backup og restore. Alt kan automatiseres, også restore testing.

I tillegg finnes det et flertall verktøy som kan brukes. Vi anbefaler Data Protection Manager (DPM) fra Microsoft. Med hjelp av DPM kan backup tas av SQL Server og operativ system (OS), backupen kan enkelt tas ut av serverhallen, om ønsket også legges til Azure (sikret med sterk kryptering).

Ola Hallengren har også laget en åpen og gratis løsning basert på T-SQL som er meget bra.

I tillegg kan Maintenance Plans brukes dersom det er ønskelig.

Ikke glem å definere Recovery Point Objective (RPO) og Recovery Time Objective (RTO) for alle dine kritiske systemer og databaser!

NB. Du må altså stille deg selv spørsmålene: hvor mye data kan jeg miste og hvor lenge kan mine systemer og databaser være nede?

Til sist bør dine backuper og recovery planer testes jevnlig!

Ikke glem DBCC CHECKDB for å tidligst mulig finne alvorlige feil i databaser!

High Availability (HA) løsninger slik som Clustering eller Availability Groups (AG) kan hjelpe til med å komme i mål med både RPO og RTO, men også den beste HA løsning krever en gjennomtenkt og kvalitetssikret backup og recovery plan!

Noe du lurer på? Bare å ta kontakt med www.sqldba.no!