Databaseutviklere i Oslo på Microsoft SQL Server

Vi har lang erfaring fra databaseutvikling, nyutvikling og ytelsesoptimalisering av databaser og T-SQL i Stored Procedures, User Defined Functions og Views. Utvikling og testing av ETL pakker med eller uten SSIS kan vi også levere etter nærmere avtale.

Konvertering av databaser fra Oracle, MySQL eller Access er en velkjent problemstilling der www.sqldba.no kan hjelpe dere.

Migrering til SQL Server 2014 eller 2016 hjelper vi også til med.

Vi kan erfaringsmessig vise til at visse prosedyrer kan ta lengre tid med ny Cardinality Estimator i SQL Server 2014, noe som kan overstyres per T-SQL Statement.

Vi leverer oppdrag utenfor Oslo etter avtale.

Våre kunder finnes i Oslo (bedriftsinterne SQL Server kurs for DBAer, T-SQL utvikling og DBA oppgaver), Drammen (bedriftsinternt SQL Server kurs for utviklere), Bergen (SQL Server DBA) og Trondheim (SQL Server DBA).

Høres dette interessant ut så ta kontakt med oss for å diskutere en passende løsning som kan innfri de kravene dere har.