Index hint og update statistics

Alle vet at en vel valgt indeks kan gjøre underverk for en relasjons database. Men noen ganger så bruker ikke query optimizer de indekser som finnes på tross av at de er riktige i henhold til ytelse på SQL spørringen som går tregt.

Da kan det være lurt å gjøre to ting;

1. Forsikre seg om at indeks statistikker er oppdatert for databasen eller tabellen / view som har indeksen som ikke blir bruk.

Dette eksemplet oppdaterer statistikker for alle indekser som finnes på et objekt (table eller view).

USE MyDatabase;
GO

UPDATE STATISTICS Schema.MyTable;
GO

2. Om ikke punkt 1. løser probelemet så kan du legge på en index hint: SELECT col1 FROM table WITH (INDEX(myindex))
Se også: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms187373.aspx for en utførlig beskrivelse av ulike table og index hints.