Installasjon av SQL Server 2012 for SharePoint 2013

Prøvde idag å installere SQL Server 2012 Enterprise Edition for en SharePoint 2013 installasjon.

Du kan i prinsipp bruke SQL server 2008 R2 men SharePoint 2013 krever SQL Server 2012 for å kunne bruke alle features i SharePoint 2013.

Microsoft anbefaller å bruke en dedikert SQL Server instanse, denne kan være en named instance og eventuelt dele server med andre instanser av SQL Server så lenge krav til ytelse oppfylles.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh292622.aspx

Windows 2008 R2 støttes som operativsystem men for ny installasjoner anbefales Windows 2012.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc262485.aspx

Default collation for SQL instansen kan velges fritt, men Microsoft anbefaller Latin1_General_CI_AS_KS_WS.
Les også: http://support.microsoft.com/kb/2008668

Vær klar over hvilke features du trenger for din SharePoint 2013 installasjon. For en grunninstallasjon av SharePoint 2013 kan det faktisk være nok med Database Engine og eventuelt management tools. Features kan legges til senere ved behov. Om du klarer deg med mindre features vil du kunne spare tid ved installasjon og vedlikehold, noe som kan gi noe mer ytelse og høyere oppetid over lengre tid.