Oppgradere SQL Server til siste versjon

Organisasjoner og bedrifter kan av forskjellige grunner bli forsinket med oppgradering til siste SQL Server versjon. Dette kan resultere i SQL Server versjoner og operativ-systemer (OS) som ikke lengre er supporterte av Microsoft og som har kjente sikkerhetshull.

Fra tid til annen ser vi kritiske SQL Servere i produksjon som burde ha blitt byttet ut for et antall år siden.

En slik situasjon må man gjøre noe med, ellers risikerer man nede-tid og tilliten hos sine kunder.

Ved en oppgradering av SQL Server er det naturlig å tenke på konsolidering, både av lisenser og maskinvare. Konsolidering vil kunne spare kostnader og ikke minst forenkle den daglige driften og minimere nede-tid.

Prat med www.sqldba.no for å finne en god løsning på SQL Server oppgradering som passer for dere!