Optimal SQL Server lisensering gjenom konsolidering

Ved å slå sammen databaser på en felles drifts-plattform forenkler du administrasjon og vedlikehold. Samtidig sparer du bedriften for lisensavtaler som ofte er langt mer omfattende (og kostbare) enn det som er påkrevd for å drifte virksomheten sine databaser på en forsvarlig måte.

Maskinvare kan optimaliseres for flere database instanser dersom man ønsker et klart skille mellom databaser i henhold til sikkerhet eller tildeling av system resurser. Resource governor er også et godt verktøy for resurs allokering.

Normalt sett kan du ta i bruk flere instanser på samme (fysiske) SQL Server uten at antallet lisenser må økes*.

*Vil kunne avhenge av SQL Server oppsett og lisensavtaler som gjelder til en hver tid!

Kontakt oss via kontaktformular på www.sqldba.no for en uformell prat om hvordan du kan effektivisere din SQL Server drift!