Restore av en SQL database

Dette er noe av det viktigste du som DBA må kunne. Når ulykken er ute så må man ha en fungerende backup kjede som man kan restore sine databaser fra.

Den ser ofte slik ut:

- Siste fulle backup

- Differential backup(s) (Dersom du bruker dette)

- Log backup(s) (anbefales og må brukes ved recovery model = full )

- Tail backup (dette er den siste backupen av log filen før recovery/restore, ved en disk krasj hvor kanskje datafiler (mdf) er tapt så kan det være litt vanskligere å få dette til, men det er mulig og anbefalt for å ikke miste data!).

NB. Har du ikke fungerene backup så er det ofte vansklig å undgå datatap eller kostbart (Ibas data redding kan redde deg men det koster og det er ikke noen garantier når disken har tatt kvelden).

Her er en link med mer detaljer til tail backup: http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd297499(v=sql.105).aspx

Eller for deg som ikke har backup - recovery rutinen på plass: http://www.ibas.no/ (ennå bedre å sørge for en fungerene backup og recovery rutine i dag!).

NB. I en krise-situasjon: Ikke forsøk å redde verdifulle data selv, det er lett gjort å miste mer data om man ikke er helt sikkert på hva man gjør.