sp_who2

SPID i SQL Server jargon er kort for: Server Process ID og er en prosess i regi av SQL, altså en process i det SQL interne Operativ Systemet (OS).

sp_who2 kan brukes for å vise aktive (og inaktive) SPIDer som finnes på en SQL Server instanse.

SPID_ID identifiserer prosessen. Bruk DBCC INPUTBUFFER (SPID_ID) for å finne ut hvilken spørring som er kjørt sist av denne SPIDen.

Et par tips:

- sp_who2 kan gi deg verdifull info om database blokkeringer eller prosesser som tar uvanlig lang tid eller bruker mye resurser.

- sp_who2 'Active' vil kun vise aktive SPIDer.

En annen variant er:

SELECT * FROM master.sys.sysprocesses

Sleng på en WHERE betingelse for å få med deg kun blokkerte bruker initierte SPIDer.

SELECT * FROM master.sys.sysprocesses
WHERE spid >= 50 and blocked <> 0

Du kan avslutte en SPID / process med Kill SPID_ID men forsikre deg først om at du ikke avslutter feil SPID! (interne SQL processer har som regel en SPID < 50 og bør aldri avsluttes ukontrollert!).