SQL instanse for SharePoint 2013

Microsoft er klare på at SharePoint 2013 trenger en dedikert SQL server instanse. Spesielt disk IO vil kunne sette krav til egen hardware, men riktig oppsett og overvåking så kan det være mulig å bruke en egen instanse på en SQL server med flere instanser for de som ønsker å ha minst mulig server hardware. Virtualisering er også en mulighet men stiller ennå høyere krav til at ytelsen er optimal.

SharePoint lar seg kjøres på en SQL server 2008 R2 instanse, men det anbefales å bruke SQL 2012 da den støter ytterligere funksjonalitet.

Som et alternativt til SharePoint 2013 for intranett så kan vi varmt anbefalle Dashboard, et australisk produkt som leverer mye verdi for pengene og er lett å sette opp og tilpasse.

Se etter selv på: http://www.intranetdashboard.com