Virtualisering og cloud for SQL Server

Virtualisering av SQL Server og cloud computing i Azure med SQL og NoSQL databaser. Begge disse trendene kan skape spesielle utfordringer for SQL Server og databaser.

For å lande slike prosjekter kreves det spisskompetanse og bred erfaring fra system arkitektur, SQL Server, virtualiseringsteknolgier og lagringsløsninger, noe som igjen krever et godt team samarbeid mellom spesialister.

Virtualiserte database systemer er ofte komplekse i sin natur og den svakeste lenken kan fort medføre nedetid eller tregheter. Da er det viktig å raskt kunne finne root cause til problemene, dette krever som regel både espertise på databaser, storage, nettverk og virtualisering. Vår spisskompetanse ligger på SQL Server men vi vet nok om komplekse løsninger både for VMware og HyperV for å effektivt støtte våre kunder ved design, testing og feilsøking av virtualiserte database løsninger.

Stadig nye og bedre muligheter med Microsoft Azure!
Azure er Microsoft sin store satsning på cloud computing. Azure er idag en moden plattform med god støtte for både SQL Server og andre typer (NoSQL) databaser slik som Redis, MongoDB eller DocumentDB for ulike bruksmønster. Så kan til eksempel NoSQL databaser som Redis erstatte SQL Server databaser for key/value data, slik som session data for ASP.Net session state med virkelig rå ytelse. Les mer om DocumentDB for Azure her: https://azure.microsoft.com/en-us/services/documentdb/

Skaleringsmuligheter og raskt oppsett av miljøer i Azure, gir nye muligheter for de som tar denne teknologien til seg.

For Azure deler vi gjerne vår erfaring med deg, cloud computing er helt klart fremtiden for mange typer applikasjoner og data.