SQL Server 2016

Første kundene har allerede tatt i bruk SQL Server 2016 Enterprise Edition, det som er overraskende er at SQL Server 2016 bruker rundt halvparten av CPU (%) som SQL Server 2014 på samme hardware! Dette vil naturligivis kunne variere fra case til case, men vi og kunden var imponerte!

Både databaseutviklere og databaseadministatorer har noe å se frem til, sikkert vil SQLDBA også tilby nye kurs for SQL Server 2016.

Hold deg oppdatert på SQL Server 2016 gjenom hele 2016 på våre sider på www.sqldba.no

Database og IT sikkerhet, kryptering, SQL Server forensics og auditing

Våre konsulenter har gått igjenom Certified Ethical Hacker kurs i 2016 og kan gi dere verdifulle innspill, spesielt med tanke på SQL Injections, minimal surface oppsett og hardening (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) ) av SQL Server.

IT-sikkerhets analyse av databaser og tilhørende infrastruktur. Komplett med risikomatrise og konkrete anbefalinger til SQL Server sikkerhetsoppsett, SQL injection testing, nettverk og domene oppsett for SQL Server.

Sertifisert SQL Server DBA for oppdrag i Oslo, Bergen, Trondheim

Går dine rapporter tregt eller klager brukerne på heng situasjoner? Ikke nøl! Ring 95007355 og spør om performance tuning!

Vi utfører avansert troubleshooting av SQL Server og støtter våre kunder ved å sørge for en optimal databasekonfigurasjon i henhold til de kravene som stilles på database responstider.

Vi feilsøker blant annet query plans, locking, blocking, deadlocks, disk IO, nettverk, time outs, lang prosesseringstid og forsinkede rapporter.

Databaseutviklere i Oslo på Microsoft SQL Server

Vi har lang erfaring fra databaseutvikling, nyutvikling og ytelsesoptimalisering av databaser og T-SQL i Stored Procedures, User Defined Functions og Views. Utvikling og testing av ETL pakker med eller uten SSIS kan vi også levere etter nærmere avtale.

Konvertering av databaser fra Oracle, MySQL eller Access er en velkjent problemstilling der www.sqldba.no kan hjelpe dere.

Migrering til SQL Server 2014 eller 2016 hjelper vi også til med.

Migrering av databaser fra Oracle eller MySQL til SQL Server 2014

Microsoft SQL Server Migration Assistant er et nyttig verktøy for migrering av eksisterende databaser. Erfaringsmessig så kan det oppstå problemer ved Oracle triggere og noen datatyper kan kreve en ekstra innsats, men erfaringen jeg har gjort er at verktøyet raskt gjenskaper databasen og de data du ønsker å ta med deg til ny database platform. Ta kontakt om du vil vite mer.

How to fix a corrupt index in SQL Server

Note: This article mainly concerns non-clustered indexes that have been corrupted e.g. broken as a result of a failing disk or disk subsystem. This failure might not be identical to other failures!
IMPORTANT: This is not advice on how to save a corrupt database! Always ensure you have functional recent backups, a complete backup chain and a proven recovery routine! Never use the option REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS unless you are willing to loose data and database integrity!

Index hint og update statistics

Alle vet at en vel valgt indeks kan gjøre underverk for en relasjons database. Men noen ganger så bruker ikke query optimizer de indekser som finnes på tross av at de er riktige i henhold til ytelse på SQL spørringen som går tregt.

Da kan det være lurt å gjøre to ting;

1. Forsikre seg om at indeks statistikker er oppdatert for databasen eller tabellen / view som har indeksen som ikke blir bruk.

Dette eksemplet oppdaterer statistikker for alle indekser som finnes på et objekt (table eller view).

USE MyDatabase;
GO

Filtered indexes

En feature som ikke er så mye brukt som den kanskje burde. Den blev introdusert av Microsoft i SQL Server 2008.

Du kan tenke på en filtered index som en helt vanlig index med en WHERE betingelse.

Her er et eksempel på en indeks som kan gi raskere svar i en bokhandel sin web shop når noen leter etter en påske krim:

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Crime_books
ON Books (Title)
WHERE Book_type = 'Crime'

Installasjon av SQL Server 2012 for SharePoint 2013

Prøvde idag å installere SQL Server 2012 Enterprise Edition for en SharePoint 2013 installasjon.

Du kan i prinsipp bruke SQL server 2008 R2 men SharePoint 2013 krever SQL Server 2012 for å kunne bruke alle features i SharePoint 2013.

Microsoft anbefaller å bruke en dedikert SQL Server instanse, denne kan være en named instance og eventuelt dele server med andre instanser av SQL Server så lenge krav til ytelse oppfylles.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh292622.aspx

Restore av en SQL database

Dette er noe av det viktigste du som DBA må kunne. Når ulykken er ute så må man ha en fungerende backup kjede som man kan restore sine databaser fra.

Den ser ofte slik ut:

- Siste fulle backup

- Differential backup(s) (Dersom du bruker dette)

- Log backup(s) (anbefales og må brukes ved recovery model = full )

- Tail backup (dette er den siste backupen av log filen før recovery/restore, ved en disk krasj hvor kanskje datafiler (mdf) er tapt så kan det være litt vanskligere å få dette til, men det er mulig og anbefalt for å ikke miste data!).

Sider

Subscribe to www.sqldba.no RSS